top of page

Gömülü Diş Nedir ?Gömülü diş veya gömük diş ağızda çıkması gereken yere çıkma  vakti geçmesine rağmen çıkamamış dişlere denir.Gömülü dişlerin  tamamı çene kemiğinin içinde  kalabileceği gibi aslında doğru yerde olup üzerlerinde sadece yumuşak doku olduğundan da  görünmeyebilirler.Dişlerin bir kısmının ağızda görülüp kalan kısmın dişetinin altında kaldığı dişlere de yarı gömülü dişler denir.

Dişler neden gömülü kalır?


Dişlerin gömülü kalmasını etkileyen birçok faktör vardır. Bu sebeplerin bazen bir tanesi,  bazen birden fazlası  aynı anda etkili olabilir. Dişlerin gömülü kalma sebepleri  arasında genetik faktörler, komşu dişlerin yer değiştirerek  dişin önünü kapatması , çene darlığından dolayı ağızda yer olmaması, sürme zamanı gelen dişlerin üzerinde yer alan süt dişlerinin tedavi edilmeyen çürüklerinden dolayı altlarında oluşan enfeksiyonun  (iltihap) sürmeyi etkilemesi  sayılabilir.

Hangi dişler daha çok gömülü kalır?


Hangi dişlerin gömülü kalacağı bireyden bireye değişmekle birlikte sıklıkla alt yirmi yaş dişi, üst yirmi yaş dişi ve 3. kesici dişler (kanin dişi, köpek dişleri) en çok gömülü kalan dişlerdir. Diğer dişlerinde gömük kaldığı vakalar mevcuttur.

Gömülü dişler nasıl tedavi edilir?


Gömülü dişler hastanın estetiği ve fonksiyonunu etkileyecek bir bölgede ise mutlaka ortodontik açıdan değerlendirilmeli ve mümkünse ortodontik tedaviyle yerine getirilmelidir. Bu sayede gömülü dişin eksikliğinden kaynaklanan estetik ve fonksiyonel problem ortadan kalkarken, gömülü dişin yaratabileceği olası zararlar da ortadan kalkmış olur.

Gömülü diş ortodontik olarak hareket ettirilemeyecek konum ve durumdaysa, alternatif tedaviler düşünülebilir. Bu tedaviler, dişin cerrahi yöntemle çekilmesi, belirli aralıklarla takip edilmek şartıyla yerinde bırakılması olabilir.

Gömülü dişler sürdürülerek (hareket ettirilerek) kullanılır hale getirilir mi?


Gömülü kalmış olan dişler önce mutlaka  ortodontik açıdan değerlendirilmelidir. Bir çok gömülü diş, özellikle hastanın estetiği ve fonksiyonunu çok etkileyen kesici dişler, ortodontik tedavi ile sağlıklı bir şekilde yerine getirilebilmektedir. Bunun için BKNZ. Gömülü dişlerin ortodontik tedavisi 

Her gömülü dişin tedavi edilmesi  gerekli midir?


Hayır. Gömülü kalan dişlerin tedavisi  için ilgili dişin yarattığı ve/veya yaratabileceği sorun analiz edildikten sonra tedavi seçenekleri değerlendirilir. Ortodontik tedavi ile dişin yerine getirilme şansı yoksa, gömülü veya yarı gömük olan dişin kendisi veya öndeki dişin çürümesi ve tedavi edilmesinde sorun olabileceği durumlarda, özellikle yarı gömük dişlerde dişetinin altına giren gıdaların temizlenememesine bağlı dişeti enfeksiyonu (perikoronitis) geliştiğinde, dişlerin yer darlığı veya çıkmaya çalışırken yarattığı basınç ağrısı varlığında, ortodontik tedavi sırasında yer darlığı durumlarında dişin sürdürülmesi mümkün veya gerekli değilse, protez yapılacak hastalarda mevcut gömük dişler protez alanında ise, gömülü dişlerin etrafında oluşan kistlerin varlığında hiç vakit kaybetmeden gömülü dişler alınır.  

Gömülü dişler nasıl alınır (çekilir) ?


Gömülü dişler dişin konumuna, diğer dişlere etkilerine, kemik içerisindeki seviyelerine, dişin gelişimsel bir şekli bozukluğu olup olmadığına, etraf dokuda yarattığı/yaratabileceği hasara göre lokal aneztezi altında alınabileceği gibi sedasyon dediğimiz derinliği ve süresi aneztezi uzmanının verdiği ilaçlarla ayarlanabilen uyku halinde de alınabilir. Gömülü dişlerin alınması için en uygun zaman herhangi bir belirti göstermediği yani akut enfeksiyon durumunun olmadığı tercihen iyileşme kapasitesinin daha iyi olduğu genç yaşlardır. Şiddetli ağrı, şişlik gibi aktif iltihap belirtileri varsa aneljezik, antienflamatuar ilaçlarda tablo baskılanıp sonrasında alımı uygundur .

Gömülü dişler alındıktan sonra ağrı, şişlik, morarma olur mu?


Gömülü dişler alındıktan sonra operasyon sırasında çevre kemik dokulara baskı oluşturulduğundan dolayı şişlik, ağrı ve morarma olabilir. Bu gibi durumlar normal iyileşme süreci olarak kabul edilse bile her durumda mutlaka operasyonu gerçekleştiren doktorunuza danışılmalı gerekirse kontrol randevusu talep edilmelidir. Genelde oluşabilecek sorunlar doktora danışıldığında kolayca halledilebilecek komplikasyonların nasılsa normaldir denerek atlandığı dururmlarda ortaya çıkar. Oluşabilecek şişliği en az seviyede tutmak için doktorunuzun önerdiği şekil  ve sürede buz kompres uygulanmalı, ağrılar için ise verilen ilaçlar düzgün doz ve saatte alınmalıdır.

Gömülü dişler alındıktan sonra nelere dikkat edilmelidir?


Gömülü dişler alındıktan sonra hasta tarafından uygulanacak bakım en az operasyon kadar önemlidir. Yara yerini korumak adına ilk 24 saat diğer tarafla yemek yenmelidir. Ağzınıza yerleştirilen tamponu 30 dk sonra çıkartmalı ve aksi söylenmediği sürece yerine hiçbirşey koyulmamalıdır. İşlemi takiben 2 saat süre ile bir şey yiyip içmemeli, sonrasında ise ılık ve yumuşak şeyler yenmelidir. En az 12-24 saat süre ile sigara içilmemelidir. 48 saat içine sızıntı şeklinde kanama olması, ağzınızda kan kokusu ya da kan tadı hissedilmesi doğal olmakla birlikte şüphenilen her durumda doktorunuza başvurunuz. Cerrahi işlemden sonra şişlik olması normaldir. İlk 24 saat içinde buz torbası aracılığı ile dışarıdan operasyon bölgesine soğuk kompres uygulanmalıdır. Doktorunuz tarafından size önerilen ilaçlar zamanında, aksatmadan ve anlatılan şekliyle kullanılmalıdır. Dikişler operasyon gününü takiben 7. gününde aldırılmalıdır. Kan sulandırıcı herhangi bir ilaç aspirin dahil kullanılmamalıdır. Gömülü dişinizin çekiminden sonra beklenmeyen bir kanama, şişlik ve ağrı olması halinde doktorunuza başvurunuz.

49 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör
bottom of page