top of page

Asitli İçeceklerin Dişler Üzerindeki Etkisi


Asitli içeceklerin dişler üzerindeki etkisi için birçok araştırma yapılmıştır. Diş estetiği ile dişlerin görünümü ve sağlığını olumsuz  etkileyen en önemli olaylardan biri de diş minesi üzerindeki renklenme ve aşınmalardır. Asitli gıdalar ve özellikle asitli içecekler günümüzde oldukça yaygın şekilde tüketilmektedir.


İngiltere’deki King’s College London Dental Enstitüsü Doku Mühendisliği ve Biyofotonik Departmanında çalışan  Dr. Saoirse O’Toole ve meslektaşları da, asitli yiyecek ve içeceklerin  ne şekilde tüketildiğinde diş erozyonuna en fazla neden olduğunu  araştırmışlar, sonuçta  gıda  asitlerini tüketme biçimimizin diş erozyonu riskimizi etkileyebileceğini tespit etmişlerdir.


Diş  erozyonu ,  asitlerin dişin dış tabakasını örten madde olan diş minesini aşındırması ile oluşan durumdur.  Yıllarla beraber  bu erozyon, dişlerde renk değişikliği, hassasiyet ve hatta diş kaybına neden olabilmektedir.


Asitli içecekler diş mineleri üzerinde aşındırıcı etki gösterirler. Bu olumsuz etki kullanım miktarları arttıkça ve tek başlarına tüketildiklerinde daha da fazlalaşmaktadır.

Diş erozyonunun önde gelen  nedenlerinden biri ,  gıdalardaki ve içeceklerdeki asitlerdir.

Dr. O’Toole ve meslektaşları, asitli gıdaları tüketen bazı bireylerin diş erozyonu yaşamadığını ,  bu durumun  asitli yiyecek ve içecekleri  ne şekilde  tükettiğimizle  ilgili olduğunu araştırmıştır.


Araştırmacılar, 600 erişkin hastanın  yer aldığı çalışmadan  elde edilen verileri değerlendirmiştir. Bunların 300’ünde şiddetli diş erozyonu görülürken, kalan 300’ünde  diş erozyonu tespit etmemişlerdir.

Çalışmanın bir parçası olarak, deneklerin  asitli gıda tüketim sıklıklarını, zamanlamalarını ve sürelerini  inclemişlerdir. Ek olarak, katılımcılardan, asitli içecekleri yutmadan önce ağızda bekletme , gezdirme veya direk yutma farklılıklarını da sormuşlardır.

Araştırmacılar aynı zamanda diş erozyonunda  en kötü etkiye sahip  gıdalar ve içeceklerin hangileri olduğuna karar vermek için diğer araştırmalardan alınan verileri de dikkate almışlardır.

Diş erozyonu , diş minelerinin aşınması olarak açıklanabilir. En önemli sebeplerinden biri de asitli gıdaların ve özellikle asitli içeceklerin aşırı tüketimi olabilir.


Sonuçlar , asitli yiyecekler ve içeceklerin diş erozyonunda en büyük risk oluşturduğunu ortaya koymuştur. Ekip, hafif  veya  şiddetli diş erozyonu riskinin,  günde iki kez asitli içecek  tüketen  yetişkinler için, özellikle de yemek öğünlerinin  arasında tüketildiğinde, bu içecekleri daha az tüketenlerle karşılaştırıldığında 11 kat daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur.  Asitli içecekler yemekle birlikte tüketildiğinde diş erozyonu riski yarı yarıya azalmıştır. Günde bir kereden fazla  asitli gıda tüketimi söz konusuysa , kişilere yemekle birlikte tüketmelerini tavsiye etmenin akıllıca olacağını vurgulamışlardır.


Diş minelerinin erozyonu yani aşınması sonucu dişlerde çürük, hassasiyet, ağrı ve enfeksiyon gelişebilir. Tedavi edilmezse diş kayıplarıyla sonuçlanabilir.


Şekersiz sodanın diş mineleri  için , şekerle tatlandırılmış soda kadar eroziv yani aşındırıcı olduğu ve sıcak içeceklerin soğuk içeceklerden daha fazla aşındırma potansiyeline sahip olduğu bulunmuştur.

Bilimadamları  diş erozyonu riskimizi etkileyen faktörün sadece  tüketilen gıdalar ve içecek türleri olmadığını da tespit etmişlerdir.  Çalışma, içeceği yudumladığımızda ve yutmadan önce ağzımda yaydığımız, beklettiğimiz veya çalkaladığımızda  diş erozyonu riskinin arttığını da ortaya koymuştur.

15 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör
bottom of page